Scenariusze opracowania GPR w zależności od wcześniejszych działań rewitalizacyjnych w gminie

Kiedy w 2015 roku pisaliśmy ustawę o rewitalizacji, dla sprawności pozyskiwania przez miasta funduszy europejskich na rewitalizacji, wprowadziliśmy długi okres przejściowy – do końca 2023 roku można było prowadzić rewitalizację nie tylko na podstawie gminnego programu rewitalizacji (GPR),ale także na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (tzw. LPR).

Nie obejrzeliśmy się, a ten okres przejściowy właśnie minął. Obecnie wiele miast i gmin ma nieaktualny program rewitalizacji (te gminy, które miały tzw. LPR), inne  aktualizują lub planują aktualizację GPR.

Dla Was właśnie, którzy się tym zajmujecie, przygotowaliśmy poradnik- jak w różnych sytuacjach podejmować pracę nad gminnym programem rewitalizacji. W materiale (poniżej)  znajdziecie 7 scenariuszy opracowania GPR w zależności od wcześniejszych  działań rewitalizacyjnych w gminie.

Jeśli to opracowanie będzie dla Was przydatne, dajcie znać.

Zapraszamy też do kontaktu, jeżeli macie uwagi lub pytania.

Pobierz materiał:

Scenariusze GPR – Projekty Miejskie