Oświadczenie nt. danych osobowych

Operatorem strony internetowej Projekty Miejskie jest firma „Projekty Miejskie Andrzej Brzozowy” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47/49.

Strona ma charakter informacyjny i nie zbiera żadnych danych osobowych o osobach ją odwiedzających.

Osoby nawiązujące kontakt z operatorem strony, np. mailowo, telefonicznie, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres email,
 • numer telefonu,
 • miejsce i stanowisko pracy;

przez firmę „Projekty Miejskie Andrzej Brzozowy” z siedzibą w Warszawie,  ul. Żurawia 47/49

oraz firmę „Projekty Miejskie + Rajmund Ryś” z siedzibą w Warszawie, ul. Wałuszewska 26 z/3 m. 2

w celu marketingowym (otrzymywanie ofert o szkoleniach organizowanych przez Projekty Miejskie drogą mailową i telefoniczną).

Działalność Projektów Miejskich opiera się o ścisłą współpracę dwóch firm:

 • Projekty Miejskie Andrzej Brzozowy
 • Projekty Miejskie + Rajmund Ryś

które tworzą konsorcjum i współpracują pod marką „Projekty Miejskie”.

Obie firmy prowadzą ścisłą współpracę przede wszystkim w zakresie: pozyskiwania nowych klientów, działań marketingowych, realizacji projektów w ramach konsorcjum. Dlatego otrzymywanie pełnej informacji na temat działań Projektów Miejskich jest powiązane z przekazaniem danych osobowych między firmami i uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych przez obie firmy.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo do:

 • dostępu do tych danych,
 • sprostowania ich treści – wprowadzenia poprawek zgodnie z aktualnym stanem,
 • usunięcia danych z zasobów firmy Projekty Miejskie,
 • ograniczenia przetwarzania – np. cofnięcia zgody na otrzymywanie oferty marketingowej,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przenoszenia danych do innych przedsiębiorstw.

Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych może w każdym momencie odwołać swoją zgodę. Wycofania zgody można dokonać przez kontakt mailowy i telefoniczny z administratorem danych. Dane kontaktowe do wycofania zgody: brzozowy@projektymiejskie.pl, +48 506 494 653. Zgodę można również wycofać pocztą tradycyjną wysyłając informację o wycofaniu na adres: ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa.

Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie UODO: https://www.uodo.gov.pl/pl.