Firma PROJEKTY MIEJSKIE, której zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach rządowych i samorządowych oraz naukowych, oferuje wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie:

 • polityki miejskiej,
 • rewitalizacji – pobierz ofertę dot. rewitalizacji (pdf),
 • smart city,
 • funduszy europejskich,
 • planowania strategicznego,
 • mobilności miejskiej,
 • marketingu terytorialnego,
 • przygotowania analiz, raportów, strategii, programów i innych dokumentów.

Kluczowe grupy klientów i partnerów:

 • samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie,
 • organizacje i związki samorządów,
 • związki i porozumienia ZIT, obszary funkcjonalne,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje społeczne,
 • firmy konsultingowe i inżynierskie,
 • ośrodki naukowe i badawcze.

Od początku naszej działalności (2016) świadczymy wiele różnego rodzaju usług doradczych i szkoleniowych, w tym:

 • przeprowadziliśmy dziesiątki autorskich szkoleń, przede wszystkim dotyczących przygotowania i wdrażania programów rewitalizacji,
 • braliśmy udział w przygotowaniu 6 programów rewitalizacji, w tym 3 zgodnie z procedurą ustawy o rewitalizacji (GPR) oraz 3 poza regulacją ustawy (LPR).

Ponadto prowadziliśmy różnego rodzaju konsultacje, spotkania, konferencje i inne wydarzenia oraz przygotowaliśmy ekspertyzy dotyczące wdrażania rewitalizacji.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.