AKADEMIA PROJEKTÓW MIEJSKICH

zaprasza na jednodniowe szkolenie:

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA A PROCEDURA KONKURSU WEDŁUG USTAWY PZP

Szkolenie pokazujące jak w praktyce godzić wyłanianie wykonawcy w drodze konkursu (np. ze względu na wymogi dla Funduszy Europejskich) oraz potrzebę pogłębiania udziału mieszkańców w zarządzaniu


9 stycznia 2018 r., Warszawa (Centrum)

Opis szkolenia (pdf) – POBIERZ 

 

Cel szkolenia:

Przedstawienie  możliwości skutecznego i efektywnego połączenia pozornie sprzecznych idei – partycypacji społecznej oraz procedury konkursu według ustawy Prawo zamówień publicznych.  Z jednej strony konieczne staje się umiejętne uwzględnianie i godzenie różnorodnych opinii pochodzących od lokalnej społeczności, a z drugiej chcemy (często z powodu wymogów Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi) zastosować procedurę, w której sąd konkursowy czyli wąska grupa osób wyłania arbitralnie najlepsze „dzieło” – skończony i kompletny produkt będący rezultatem kreatywności i fachowości indywidualnego twórcy. Szkolenie ma pokazać jak umiejętnie powiązać partycypację i konkursy, aby przyniosły one jak najlepsze efekty w wymiarze estetycznym, funkcjonalnym i sprawności procesu.

Profil uczestnika szkolenia:

urzędnik samorządowy (głównie zajmujący się architekturą, urbanistyką, rewitalizacją, mobilnością, zielenią), radny, przedstawiciel organizacji społecznej, przedsiębiorca – wykonawca zamówień publicznych

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmie przedstawienie kontekstu formalnego i merytorycznego – treści dokumentów strategicznych i wymagań Funduszy Europejskich odnoszących się do tematyki konkursów, ram prawnych ich przeprowadzania,  problematyki partycypacji społecznej  (przepisów, narzędzi oraz technik), a także możliwości organizacji konkursów nie tylko w obszarze architektury i planowania przestrzennego, ale także rewitalizacji, mobilności i innych. W dalszej  kolejności omówione zostaną propozycje połączenia mechanizmów partycypacyjnych z procedurą konkursu wg Pzp. Szkolenie zakończą warsztaty obejmujące wypracowywanie dla zadanych sytuacji najlepszych rozwiązań wiążących udział i zaangażowanie mieszkańców z postępowaniem konkursowym.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy formalne i uwarunkowania praktyczne organizacji konkursów w przestrzeni miejskiej. Będą potrafili samodzielnie zaplanować konkurs zgodny z przepisami ustawy Pzp umiejętnie powiązany z mechanizmami partycypacyjnymi.

Trenerzy:

Zrinka Perčić – radca prawny specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w obszarze zamówień publicznych obejmującym realizację dużych projektów zakupowych, w tym inwestycyjnych, obsługę zamawiającego w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania, doradztwo na rzecz wykonawców, zastępstwo stron przed KIO. Propaguje ideę zrównoważonych zamówień publicznych oraz jest sygnatariuszką inicjatywy powołania Narodowego Forum Kontraktowego. Autorka i współautorka wielu tekstów poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Rajmund (Kuba) Ryś jest ekspertem w zakresie rewitalizacji, mobilności miejskiej i procesu inwestycyjnego. Inżynier budownictwa, absolwent KSAP. Pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, GDDKiA, firmach inżyniersko-doradczych. Zajmował się projektami unijnymi, zamówieniami publicznymi, przygotowaniem studiów, dokumentacji technicznej i przetargowej oraz ewaluacją. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej, ustawy o rewitalizacji oraz projektu zmian w planowaniu przestrzennym.

Lokalizacja: Centrum Warszawy (Aleje Jerozolimskie 123a, 12 minut pieszo od Dworca Centralnego)

Data, godzina: 9 stycznia 2018 r. godz. 9.30 – 16.30

Cena szkolenia: 690 zł netto (+ 23% VAT)*

* – dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.

UWAGA: Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji

W cenę wliczone: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe

 

Kontakt, aktualne oferty szkoleń i dodatkowe informacje:

Tel.   603 583 369 (Kuba), 731 494 653 (Jarek), 506 494 653 (Andrzej)

szkolenia@projektymiejskie.pl

Zapraszamy!

>> ZOBACZ POZOSTAŁE SZKOLENIA <<