W Gdyni w dniach 23-24.06.2016 r. odbędzie się Konferencja „Mieszkać w Mieście. Problemy i wyzwania dla kształtowania współczesnej polityki mieszkaniowej”, współorganizowana przez Miasto Gdynię, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnikę Gdańską we współpracy z International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).
Ciekawy format, ciekawi mówcy.

Link do strony TUP:
http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352:konferencja-miedzynarodowa-mieszka-w-miecie&catid=40:ogolne&Itemid=122&lang=pl