AKADEMIA PROJEKTÓW MIEJSKICH

zaprasza na jednodniowe szkolenie:

WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Szkolenie o tym, co zrobić, aby program rewitalizacji przyniósł pozytywne rezultaty, a nie zaległ na półce do kolejnego rozdania środków unijnych  

 

6 grudnia 2017 r., Warszawa (Centrum)

Opis szkolenia (pdf) – POBIERZ

 

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z wyzwaniami – organizacyjnymi i merytorycznymi – przed jakimi stają osoby, na których spoczywa zarządzanie wdrażaniem programu rewitalizacji oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań i sposobów radzenia sobie z tymi wyzwaniami,
 • Nabycie świadomości, że wdrażanie programu rewitalizacji jest dynamicznym procesem, który nie ograniczy się do urzeczywistniania tego, co zapisano w programie, i wymaga od wszystkich uczestników elastyczności, kreatywności oraz gotowości do współpracy
  i dialogu,
 • Poznanie formalnych uwarunkowań realizacji programów rewitalizacji,
 • Inspiracja do rozwijania programu rewitalizacji w trakcie jego wdrażania, włączania nowych partnerów oraz ciągłego zwiększenia ich skuteczności i efektywności

Profil uczestnika szkolenia:

Interesariusz procesu rewitalizacji: urzędnik samorządowy, radny, przedstawiciel organizacji społecznej, przedsiębiorca lub pracownik firmy uczestniczącej / chcącej uczestniczyć w rewitalizacji

Zakres szkolenia:

 • „Filozofia” wdrażania programu rewitalizacji – o co w tym chodzi i co jest naprawdę ważne
 • Wymagania i uregulowania ustawy o rewitalizacji oraz Wytycznych Ministra Rozwoju w odniesieniu do etapu wdrażania programu rewitalizacji
 • Potencjalne rozwiązania, praktyczne spostrzeżenia i sugestie postępowania w odniesieniu do następujących aspektów wdrażania programu rewitalizacji:
  • Zarządzenie procesem wdrażania rewitalizacji, podział zadań i współpraca między interesariuszami
  • Partycypacja społeczna, angażowanie interesariuszy, partnerstwo, współpraca z mediami
  • Prowadzenie monitoringu, raportowanie, ocena programu rewitalizacji
  • Przygotowanie przedsięwzięć, ich koordynacja i komplementarność, proces inwestycyjny
 • Krajowe i zagraniczne przykłady działań z zakresu wdrażania programów rewitalizacji i inspiracje

Szkolenie w formie wykładu oraz pracy warsztatowej.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna zarówno formalne jak i praktyczne aspekty wdrażania programów rewitalizacji.  Interaktywny sposób prowadzenia szkolenia pozwoli nie tylko uzyskać wiedzę o sposobach radzenia sobie z problemami o różnorodnym charakterze, jakie w nieunikniony sposób pojawiają się w działania rewitalizacyjnych, ale również przedyskutować i przetrenować różne podejścia do rozwiązywania tych problemów.

Trenerzy:

Rajmund (Kuba) Ryś jest ekspertem w zakresie rewitalizacji, mobilności miejskiej i procesu inwestycyjnego. Inżynier budownictwa, absolwent KSAP. Pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, GDDKiA, firmach inżyniersko-doradczych. Zajmował się projektami unijnymi, zamówieniami publicznymi, przygotowaniem studiów, dokumentacji technicznej i przetargowej oraz ewaluacją. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej, ustawy o rewitalizacji oraz projektu zmian w planowaniu przestrzennym.

Jarosław Kadłubowski – Ukończył gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w biurze urbanistycznym, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a później Infrastruktury i Budownictwa w Departamencie Polityki Przestrzennej. Zajmował się głównie zagadnieniami planowania przestrzennego i rewitalizacji. Obecnie zajmuje się analizami przestrzennymi na potrzeby procesów rewitalizacji w różnych miastach.

Lokalizacja: Centrum Warszawy (Aleje Jerozolimskie123a, 12 minut pieszo od Dworca Centralnego)

Data, godzina: 6 grudnia 2017 r. godz. 9.30 – 16.30

Cena szkolenia: 690 zł netto (+ 23% VAT)*

* – dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.

UWAGA: Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji

W cenę wliczone: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe

Kontakt, aktualne oferty szkoleń i dodatkowe informacje:

Tel. 603 583 369 (Kuba),  506 494 653 (Andrzej),  731 494 653 (Jarek)

szkolenia@projektymiejskie.pl

Zapraszamy!

>> ZOBACZ POZOSTAŁE SZKOLENIA <<