AKADEMIA PROJEKTÓW MIEJSKICH

zaprasza na jednodniowe szkolenie:

SMART CITY W ŚREDNIM I MAŁYM MIEŚCIE – PODSTAWY, ZASADY, DOBRE PRAKTYKI

Autorskie szkolenie, które przybliża i uporządkowuje wiedzę na temat trendów, zasad i podejść do rozwoju miasta z użyciem tzw. smart rozwiązań

10 stycznia 2018 r., Warszawa (Centrum)

Opis szkolenia (pdf) – POBIERZ 

 

Cel szkolenia:

  • Ugruntowanie i uporządkowanie wiedzy na temat aktualnych pozytywnych i negatywnych trendów i kierunków rozwoju średnich i małych miast
  • Zrozumienie, poznanie i umiejętność krytycznej oceny nowych narzędzi i rozwiązań związanych z rozwojem miast
  • Poznanie przykładowych rozwiązań oraz źródeł aktualnej wiedzy
  • Inspiracja do aktywnego, bezkompleksowego i innowacyjnego poszukiwania optymalnych sposobów i instrumentów rozwoju swojego miasta

Profil uczestnika szkolenia:

Urzędnik samorządowy, radny, urzędnik instytucji rządowej (centralnej lub terenowej), przedstawiciel organizacji społecznej zajmującej się wybranymi aspektami rozwoju lokalnego, właściciel lub pracownik firmy oddziaływującej na rozwój lokalny

Zakres szkolenia:

  • Krajowa Polityka Miejska 2023 i inne aktualne dokumenty określające ramy rozwoju miast
  • Światowe i polskie wyzwania i trendy w rozwoju miast – kształtowanie przestrzeni, demografia, adaptacja do zmian klimatu, rewitalizacja, innowacje społeczne, zarządzanie miastem, partycypacja publiczna i inne
  • Instrumenty wsparcia „smart rozwiązań” w małych i średnich miastach
  • Nowe technologie jako narzędzie poprawy efektywności zapewniania dóbr i usług publicznych
  • Podejście „smart” w kontekście polityk sektorowych miasta
  • Przykłady rozwiązań z dziedziny smart city i inspiracje

Szkolenie w formie wykładu oraz pracy warsztatowej.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna ramy formalne związane z rozwojem miast w Polsce i UE, charakterystykę i zasady podejścia smart city. Dzięki aktywnej dyskusji w części warsztatowej szkolenia, uczestnik będzie potrafił inicjować lub aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat aktualnych wyzwań i kierunków rozwoju swojego miasta.

Trener:

Andrzej Brzozowy – doradca w zakresie polityki miejskiej i rewitalizacji. Przez kilkanaście lat w ministerstwie rozwoju regionalnego, obecnie właściciel firmy doradczej Projekty Miejskie. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji, dokumentów strategicznych, polityki regionalnej, raportów i programów. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach KPZK PAN.

Lokalizacja: Centrum Warszawy (Aleje Jerozolimskie 123a, 12 minut pieszo od Dworca Centralnego)

Data, godzina: 10 stycznia 2018 r. godz. 9.30 – 16.30

Cena szkolenia: 690 zł netto (+ 23% VAT)*

* – dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.

UWAGA: Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji

W cenę wliczone: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe

Kontakt, aktualne oferty szkoleń i dodatkowe informacje:

Tel.  506 494 653 (Andrzej),  603 583 369 (Kuba), 731 494 653 (Jarek)

szkolenia@projektymiejskie.pl

Zapraszamy!

>> ZOBACZ POZOSTAŁE SZKOLENIA <<