AKADEMIA PROJEKTÓW MIEJSKICH

zaprasza na jednodniowe szkolenie:

MONITORING I EWALUACJA W REWITALIZACJI

Autorskie szkolenie, które przybliża i uporządkowuje wiedzę na temat monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych

7 grudnia 2017 r., Warszawa (Centrum)

Opis szkolenia (pdf) – POBIERZ 

 

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami w zakresie monitoringu i ewaluacji – zrozumienie funkcji tych procesów i różnic miedzy nimi
  • Teoria i praktyka monitorowania w rewitalizacji
  • Poznanie metodologii badań ewaluacyjnych
  • Zrozumienie, do czego może przydać się dobrze przygotowany raport ewaluacyjny
  • Inspiracja do wykorzystania wiedzy płynącej z badań ewaluacyjnych do prowadzenia polityk, nie tylko w obszarze rewitalizacji

Profil uczestnika szkolenia:

Urzędnik samorządowy, radny, urzędnik instytucji rządowej (centralnej lub terenowej), przedstawiciel organizacji społecznej zajmującej się wybranymi aspektami rozwoju lokalnego, interesariusz rewitalizacji

Zakres szkolenia:

  • Monitorowanie i ewaluacja rewitalizacji w kontekście krajowym i unijnym
  • Narzędzia i metody monitorowania i ewaluacji
  • Źródła danych do których sięgniemy w procesach monitorowania i ewaluacji
  • Znaczenie monitoringu i ewaluacji w opracowywaniu i realizacji strategii

Szkolenie w formie wykładu oraz pracy warsztatowej.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia zapozna się z celami i metodami  monitoringu i ewaluacji przedsięwzięć i programów rewitalizacji. Dowie się jakie są najbardziej powszechne metody stosowane w badaniach ewaluacyjnych oraz czego się wystrzegać na różnych etapach ewaluacji. Dzięki nabytym umiejętnościom łatwiej będzie mu samodzielnie projektować system monitorowania rewitalizacji w gminie oraz przygotowywać badania ewaluacyjne związane z rewitalizacją.

Trenerzy:

Maciej Kolczyński – ekspert w zakresie rozwoju regionalnego, współautor raportów ewaluacyjnych m.in. dla MSZ, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rozwoju. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji polityk publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe w zakresie polityki regionalnej zdobywał m.in. w urzędach administracji rządowej oraz Komisji Europejskiej. Prelegent podczas konferencji zagranicznych i seminariów krajowych dotyczących polityki regionalnej.

Andrzej Brzozowy – doradca w zakresie polityki miejskiej i rewitalizacji. Przez kilkanaście lat w ministerstwie rozwoju regionalnego, obecnie właściciel firmy doradczej Projekty Miejskie. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji, dokumentów strategicznych, polityki regionalnej, raportów i programów. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach KPZK PAN.

Lokalizacja: Centrum Warszawy (Aleje Jerozolimskie 123a, 12 minut pieszo od Dworca Centralnego)

Data, godzina: 7 grudnia 2017 r. godz. 9.30 – 16.30

Cena szkolenia: 690 zł netto (+ 23% VAT)*

* – dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.

UWAGA: Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji

W cenę wliczone: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe

Kontakt, aktualne oferty szkoleń i dodatkowe informacje:

Tel. 603 583 369 (Kuba),  506 494 653 (Andrzej),  731 494 653 (Jarek)

szkolenia@projektymiejskie.pl

Zapraszamy!

>> ZOBACZ POZOSTAŁE SZKOLENIA <<