AKADEMIA PROJEKTÓW MIEJSKICH

zaprasza na jednodniowe szkolenie:

GIS (SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ) W ROZWOJU LOKALNYM I REWITALIZACJI – PODSTAWY PRACY Z OPROGRAMOWANIEM QGIS

Zastosowanie bezpłatnych technologii GIS w samorządzie terytorialnym: wsparcie procesów analitycznych
w rewitalizacji i rozwoju lokalnym

11 stycznia 2018 r., Warszawa (Centrum)

Opis szkolenia (pdf) – POBIERZ

 

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z możliwościami i potencjalnymi zastosowaniami w pracy w gminie technologii otwartego oprogramowania GIS (na przykładzie QGIS). Prezentacja najważniejszych funkcji oprogramowania
 • Opracowanie własnych map tematycznych w zakresie rewitalizacji i rozwoju lokalnego
 • Poznanie źródeł danych i możliwości ich pozyskania, a także prowadzenia podstawowych analiza przestrzennych
 • Nauka podstaw pracy z narzędziem QGIS od instalacji do opracowania pierwszej własnej mapy tematycznej

Profil uczestnika szkolenia:

Urzędnik samorządowy zajmujący się zadaniami z zakresu rozwoju lokalnego oraz rewitalizacji, inni urzędnicy samorządowi zainteresowani zastosowaniem technologii GIS.

Zakres szkolenia:

 • Idea i komponenty systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • Instalacja oprogramowania QGIS
 • Dodawanie najważniejszych wtyczek (praca z wtyczkami jako rozszerzeniem możliwości oprogramowania)
 • Poznanie najważniejszych funkcji oprogramowania: import danych (różne rodzaje danych, ich praktyczne zastosowanie), podstawowe narzędzia przetwarzania i analizy danych
 • Opracowanie map tematycznych (etykiety, atrybuty, grafika mapy) oraz przygotowanie map do wydruku
 • Omówienie źródeł danych bezpłatnych, dodawanie zewnętrznych warstw WMS, wykorzystanie danych zewnętrznych w analizie
 • Wybrane przykłady i zakresy analizowanych danych będą dotyczyć przede wszystkim procesu rewitalizacji i rozwoju lokalnego

Szkolenie w formie wykładu oraz pracy z komputerem.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna podstawowe informacje o zastosowaniach i zaletach narzędzi GIS. Dzięki zdobytym podstawom będzie mógł rozwijać zastosowanie narzędzi GIS w pracy związanej z prowadzeniem i monitorowaniem procesów rewitalizacji i rozwoju lokalnego.

Trener:

Jarosław Kadłubowski – Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku gospodarka przestrzenna. Pracował w biurze urbanistycznym, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a później Infrastruktury i Budownictwa w Departamencie Polityki Przestrzennej. Zajmował się głównie zagadnieniami planowania przestrzennego i rewitalizacji. Obecnie zajmuje się analizami przestrzennymi na potrzeby procesów rewitalizacji w różnych miastach.

Lokalizacja: Centrum Warszawy (ul. Pankiewicza 3; ok. 4 minut pieszo od Dworca Centralnego)

Data, godzina: 11 stycznia 2017 r. godz. 9.30 – 16.30

Cena szkolenia: 690 zł netto (+ 23% VAT)*

* – dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.

UWAGA: Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji

W cenę wliczone: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe. Zapewniamy komputer do pracy na szkoleniu.

Kontakt, aktualne oferty szkoleń i dodatkowe informacje:

Tel.  731 494 653 (Jarek), 506 494 653 (Andrzej),  603 583 369 (Kuba)

szkolenia@projektymiejskie.pl

Zapraszamy!

>> ZOBACZ POZOSTAŁE SZKOLENIA <<