Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030”

Konsorcjum Projekty Miejskie, w ramach realizowanej na zlecenie Województwa Podlaskiego umowy nr DRR/26/2020, dotyczącej kompleksowego opracowania regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego, informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030” (dalej: RPR 2030).

RPR 2030 to dokument operacyjny Zarządu Województwa Podlaskiego. Jego opracowanie nie stanowi realizacji odgórnego obligatoryjnego zadania ustawowego, a jest odzwierciedleniem ambitnego i odpowiedzialnego podejścia Województwa Podlaskiego do problematyki rewitalizacji. Dokument służyć ma stanowieniu systemu wspierania rewitalizacji w podlaskich gminach oraz odzwierciedlać dążenie do optymalnego ukierunkowania procesów rewitalizacji, aby stanowiły efektywne narzędzie rozwoju lokalnego oraz skutecznie przyczyniały się do zwiększania spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej regionu.

Województwo Podlaskie jako pierwsze w kraju postanowiło określić tego typu dokument. Jego horyzont czasowy jest skorelowany z okresem obowiązywania Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Zarząd Województwa zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach projektu RPR 2030, a w przyszłości także w realizacji tego dokumentu. To w ambitnych, kreatywnych interesariuszach rewitalizacji tkwi największa siła tego narzędzia!

Udział w konsultacjach polegać może na uczestnictwie w spotkaniach konsultacyjnych (stacjonarnych lub on-line) jak i zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu.

Konsultacje trwają do dnia 16 listopada 2021 r.:

Projekt Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030 wraz terminami spotkań konsultacyjnych oraz z formularzem zgłaszania uwag znajduje się na stronie internetowej: https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/konsultacje-spoleczne-regionalnej-polityki-rewitalizacji/