W towarzystwie poważnych ekspertów i firm, podczas konferencji „Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii” dyskutowaliśmy nad finansowaniem rozwoju metropolii i najważniejszych wyzwaniach, które przed nimi stoją w perspektywie 2030 r. Jeden z głównych wątków – „co jak zabraknie funduszy UE”, inny (nasz ulubiony) – nowe wyzwania stojące przed polskimi miastami oraz „rezyliencja miejska”.
Konferencja zorganizowana została w ramach prac nad ambitną Strategią Rozwoju Krakowa 2030.

Strona z aktualnościami dotyczącymi prac nad tą strategią: https://srk2030.pl/
Artykuł w Rzeczpospolitej nt. konferencji: http://www.rp.pl/Debaty-ekonomiczne/304129858-Jaki-rozwoj–polskich-metropolii.html