W dniach 12-13 czerwca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w 11 Kongresie Narodowej Polityki Miejskiej Niemiec w Hamburgu. Nasz udział był możliwy dzięki zaproszeniu ze strony Petry Potz – ekspert Urbactu i praktyka w prowadzeniu polityki miejskiej w Niemczech, która towarzyszyła nam w trakcie konferencji. Delegacja składała się z Jarka i Andrzeja, ktoś musiał zostać w Polsce i pilnować bazy – tym razem był to Kuba 🙂

Głównym tematem Kongresu była dziesiąta rocznica przyjęcia Karty Lipskiej – najważniejszego strategicznego dokumentu dotyczącego rozwoju miast XXI wieku w Unii Europejskiej. Karta Lipska wyznaczyła najważniejsze wyzwania i tendencje, które wpływają na rozwój europejskich miast. Jednak upływ czasu i zmieniająca się rzeczywistość społeczna, gospodarcza i technologiczna powodują, że choć dotychczasowe zapisy Karty są wciąż aktualne, to pojawiają się nowe tematy konieczne do włączenia w nowoczesną politykę miejską, choćby postępujące zmiany klimatu, gwałtowny rozwój technologii i informatyzacja rzeczy, czy kryzys uchodźczy – którego skutki i przezwyciężenie leżą w dużej mierze w rękach miast. Dlatego na Kongresie pojawiła się zapowiedź aktualizacji Karty w 2020 r. w ramach niemieckiej prezydencji  Rady Unii Europejskiej (pierwsza Karta została wypracowana również w trakcie niemieckiej Prezydencji w 2007 r.). Co nas zaskoczyło,  w debacie polityków całego spektrum niemieckiej sceny, widoczna była znajomość i powszechne (!) utożsamianie się z celami i treścią dokumentu o znaczeniu europejskim sprzed dekady! (zastanawialiśmy się nawet jak taka debata polityków o Karcie Lipskiej wyglądałaby w Polsce 3 miesiące przed wyborami 🙂

Poza przedstawicielami najważniejszych podmiotów i organizacji zainteresowanych kompleksową polityką miejską na Kongresie gościli również znani w świecie architektów i urbanistów, m.in. Jan Gehl, który zaprezentował wnioski ze swoich wieloletnich badań nad jakością przestrzeni i dostosowaniem jej do potrzeb ludzi. Mieliśmy przyjemność zamienić z prof. Gehlem kilka zdań w trakcie spotkań po ogólnej części Kongresu.

Na Kongresie prezentowano wiele ciekawych rozwiązań i omawiano współczesne wyzwania polityki miejskiej. Bardzo cieszy nas fakt, że obok działań prowadzonych przez władze publiczne w Niemczech i Francji kilkukrotnie przywołano polską Krajową Politykę Miejską jako dokument odpowiadający na wyzwania współczesności miast i wspierający ich działania w osiągania coraz wyższej jakości życia.

Sam Kongres zorganizowano w dawnej hali rozładunkowej w starej części hamburskiego portu. Obiekt wybudowano na przełomie XIX i XX wieku – z czasem, po wprowadzeniu kontenerów, stracił pierwotną funkcję. Obecnie dostosowano go do nowej roli niezwykłego centrum konferencyjnego – co wpisuje się w promowane na Kongresie i w Karcie Lipskiej idee.

Udział w Kongresie przybliżył nam aktualne działania prowadzone w ramach polityk miejskich w innych krajach, przede wszystkim w Niemczech, ale również w szerszym kontekście europejskim. Cieszymy się, że korzystając z naszej rosnącej sieci partnerów i „przyjaciół Projektów Miejskich” możemy zbierać różne doświadczenia z krajów sąsiednich, a później dzielić się nimi z naszymi partnerami w kraju. Udział w Kongresie był bardzo inspirujący i motywujący do dalszej pracy z miastami i na rzecz rozwoju miast w Polsce.