Dopiero niedawno ukazała się publikacja po zeszłorocznym X Kongresie Obywatelskim. A w niej m.in. mój tekst o przestrzeniach publicznych, a zwłaszcza ich roli w kształtowaniu się wspólnoty lokalnej.

Skupiłem się na tych obszarach, które najbardziej łakną przyjaznych przestrzeni publicznych, a więc podmiejskich strefach rozproszonej i chaotycznej zabudowy. Dowodzę przy tym, że wprowadzone w zeszłym roku nowe rozwiązania prawne mogą ułatwiać wyznaczanie takich przestrzeni tam, gdzie ich dotąd nie było.
Zapraszam do lektury.
/Kuba/